Những vị tướng Đỡ Đòn trâu bò sẽ chiếm chọn sự chú ý ở phiên bản này, hãy cũng đi vào tìm hiểu kĩ hơn nhé!

Thay đổi về tướng

aatrox-portrait

giam suc manh aatrox-e-skill E – Bộ Pháp Hắc Ám

 • NỘI TẠI HỒI MÁU TRÊN CÁC ĐƠN VỊ KHÔNG PHẢI TƯỚNG: 33% => 15%
 • SỐ TÍCH TRỮ KHI VỪA HỌC KỸ NĂNG: 2 => 1

giam suc manh aatrox-r-skill R – Chiến Binh Tận Thế

 • HỒI CHIÊU: 140/130/120 giây ⇒ 160/140/120 giây

Fizz-Final-Portrait

giam suc manh Fizz_W  W – Đinh Ba Hải Thạch

 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG KÍCH HOẠT: 60% SMPT => 50% SMPT
 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG TRÊN ĐÒN ĐÁNH: 40% SMPT => 35% SMPT

giam suc manh Fizz_R R – Triệu Hồi Thủy Quái

 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG CÁ NHỎ: 90% SMPT => 80% SMPT
 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG CÁ VỪA: 110% SMPT => 100% SMPT
 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG CÁ TO: 130% SMPT => 120% SMPT

Hecarim-Final-Portrait1

 tang suc manh hecarim-rampage Q – Càn Quét

 • SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 55/90/125/160/195 ⇒ 55/95/135/175/215
 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG: 60% SMCK cộng thêm => 70% SMCK cộng thêm

Orianna-Final-Portrait

giam suc manh Chỉ số cơ bản

 • KHÁNG PHÉP: 30 => 26

Quinn-Final-Portrait3

giam suc manh Chỉ số cơ bản

 • SỨC MẠNH CÔNG KÍCH THEO CẤP: 3 => 2.4

Rakan-Final-Portrait

giam suc manh Chỉ số cơ bản

 • MÁU: 510 => 480
 • GIÁP: 36 => 33

Taliyah-Final-Portrait copy

giam suc manh Chỉ số cơ bản

 • TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 340 => 335

giam suc manh taliyah w skill W – Quăng Địa Chấn

 • HỒI CHIÊU: 12 giây => 16/15/14/13/12 giây

giam suc manh taliyah-r R – Mặt Đất Dậy Sóng

 • Tường giờ không còn cho tầm nhìn.

Trundle-Final-Portrait1

giam suc manh trundle-chomp Q – Nhai Nuốt

 • SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 20/40/60/80/100 ⇒ 20/30/40/50/60
 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG: 100/105/110/115/120% tổng SMCK ⇒ 100/110/120/130/140% tổng SMCK
 • THỜI GIAN ĐÁNH CẮP SỨC MẠNH CÔNG KÍCH: 8 giây ⇒ 5 giây

Tryndamere-Final-Portrait

giam suc manh tryndamere-spinning-slash E – Chém Xoáy

 • HỒI CHIÊU: 13/11.5/10/8.5/7 giây => 13/12/11/10/9 giây

Wukong-Final-Portrait1

giam suc manh wukong-q Q – Thiết Bảng Ngàn Cân

 • SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 30/60/90/120/150 ⇒ 10/40/70/100/130
 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG: 110/120/130/140/150% tổng SMCK => 100/110/120/130/140% tổng SMCK

Zoe-final-portrait

giam suc manh zoe-p Nội tại – Lấp La Lấp Lánh

 • SÁT THƯƠNG CƠ BẢN CẤP 1-6: 12/15/20/25/30/35 ⇒ 10/12/16/20/24/28
 • SÁT THƯƠNG CƠ BẢN CẤP 7-10: 48/53/67/73 ⇒ 34/40/46/52
 • SÁT THƯƠNG CƠ BẢN CẤP 11-14: 79/86/93/100 ⇒ 60/68/76/84
 • SÁT THƯƠNG CƠ BẢN CẤP 15-18: 109/117/126/135 ⇒ 94/104/114/124
 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG: 32.5% SMPT => 20% SMPT

giam suc manh zoe-w W – Kẻ Trộm Phép

 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG: 55% SMPT => 40% SMPT

Amumu-Final-Portrait

tang suc manh amumu_e2 E – Giận Dữ

 • SÁT THƯƠNG GIẢM THIỂU CỘNG THÊM: 3% Giáp cộng thêm + 3% Kháng Phép cộng thêm
 • SÁT THƯƠNG GIẢM THIỂU CƠ BẢN: 2/4/6/8/10 (không đổi)

Leona-Final-Portrait

tang suc manh leona-eclipse W – Nhật Thực

 • HỒI CHIÊU: 14 giây => 14/13/13/11/10 giây

Nautilus-Final-Portrait

tang suc manh nautilus-titans-wrath W – Cơn Giận Của Người Khổng Lồ

 • LÁ CHẮN CƠ BẢN: 65/70/75/80/85 ⇒ 60/70/80/90/100
 • TỈ LỆ LÁ CHẮN: 9/11/13/15/17% Máu tối đa => 9/10/11/12/13% Máu tối đa
 • THỜI GIAN: 10 giây => 6 giây
 • HỒI CHIÊU: 18 giây => 12 giây

Rammus-Final-Portrait

tang suc manh rammus-defensive-ball-curl W – Thế Thủ

 • GIÁP CỘNG THÊM: 50/60/70/80/90% => 60/70/80/90/100%
 • KHÁNG PHÉP CỘNG THÊM: 25/30/35/40/45% => 30/35/40/45/50%

Sion-Final-Portrait

tang suc manh sion-soul-furnace W – Lò Luyện Linh Hồn

 • MÁU TỐI ĐA NHẬN ĐƯỢC TỪ KẺ ĐỊCH: 3 => 4
 • MÁU TỐI ĐA NHẬN ĐƯỢC TỪ KẺ ĐỊCH CAO CẤP: 10 => 15

Tahm-Kench-Final-Portrait

tang suc manh tahm-kench-tongue-lash Q – Quất Lưỡi

 • THỜI GIAN LÀM CHẬM: 2 giây => 1.5 giây
 • HỒI CHIÊU: 6 giây => 5 giây

tang suc manh tahm-kench-devour W – Đánh Chén

 • THỜI GIAN NUỐT: 4/4.5/5/5.5/6 giây => 4 giây
 • THỜI GIAN NUỐT TƯỚNG ĐỊCH: Một nửa thời gian nuốt đồng minh (không đổi)
 • Hồi chiêu giờ giảm còn một nửa khi dùng lên kẻ địch.
 • TIÊU HAO: 90 năng lượng => 60 năng lượng

Thay đổi về Ngọc bổ trợ

thay doi  Triệu Hồi Aery

 • SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 15-40 (cấp 1-18) => 10-40 (cấp 1-18)
 • LÁ CHẮN CƠ BẢN: 30-80 (cấp 1-18) => 35-80 (cấp 1-18)

giam suc manh  Sốc Điện

 • SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 50-220 (ở cấp 1-18) => 30-180 (ở cấp 1-18)
 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG: 50% SMCK cộng thêm + 30% SMPT => 40% SMCK cộng thêm + 25% SMPT
 • HỒI CHIÊU: 50-25 giây (ở cấp 1-18) => 25-20 giây (ở cấp 1-18)

giam suc manh  Mau Lẹ

 • SỨC MẠNH CÔNG KÍCH: 9.6% tốc độ di chuyển cộng thêm => 6% tốc độ di chuyển cộng thêm
 • SỨC MẠNH PHÉP THUẬT: 16% tốc độ di chuyển cộng thêm => 10% tốc độ di chuyển cộng thêm

giam suc manh  Phát Bắn Đơn Giản

 • SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 15-40 => 8-40

giam suc manh  Tác Động Bất Chợt

 • SÁT LỰC: 10 => 7
 • XUYÊN KHÁNG PHÉP: 8 => 6

thay doi  Thiêu Rụi

 • SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 20-60 => 10-30
 • HỒI CHIÊU: 20 giây => 10 giây

Thay đổi Phép bổ trợ

giam suc manh Hồi Máu

 • HỒI CHIÊU: 270 giây => 240 giây

Đột kích nhà chính

Chúng tôi dự kiến sẽ bắt đầu giai đoạn thử nghiệm alpha của Đột Kích Nhà Chính, kéo dài bốn tuần, trong bản này. Thông tin cụ thể sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.

Trang phục và Đa sắc mới

Aurelion Sol Máy Móc

aurelion-sol sol-ch

Braum Mafia

braum bra-ch

Xin Zhao Hộ Vệ Vũ Trụ

xinzhao xz-ch

Lulu Pháp Sư Vũ Trụ

lulu lulu-ch

Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ

ashe ash-ch

Những Bài Viết Có Thể Bạn Sẽ Quan Tâm