Chỉnh sửa cân bằng

LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Tướng

Aatrox_Square_0 Aatrox

 • SMCK cơ bản tăng từ 68 lên 70
 • SMCK gia tăng tăng từ 3.2 lên 3.7
 • Lưỡi Gươm Đọa Đầy (E) Sát thương tăng từ  75/115/155/195/235 lên 80/120/160/200/240

aatroxe

cassiopeia Cassiopeia

 • Vụ Nổ Độc Hại (Q) Năng lượng tiêu hao giảm từ 60/65/70/75/80 xuống 50/55/60/65/70

cassq

 • Nanh Độc (E) SMPT tăng từ 50% lên 60%

casse (1)

CorkiSquare Corki

 • SMCK cơ bản giảm từ 63 xuống 60
 • SMCK theo cấp giảm từ 3.5 xuống 3

Fiora_Square_02 Fiora

 • SMCK gia tăng tăng từ 3.3 lên 4

graves Graves

 • Đạn Xuyên Mục Tiêu (Q)
  • Thời gian hồi giảm từ 14/13/12/11/10 xuống 13/12/11/10/9 giây
  • Năng lượng tiêu hao giảm từ 60/70/80/90/100 to 65/65/70/75/80

gravesq

 • Bom Mù (W)
  • Thời gian hồi chiêu giảm từ 26/24/22/20/18 xuống 24/22/20/18/16
  • Tỉ lệ làm chậm tăng từ 15/20/25/30/35% lên 70% ở mọi cấp
  • Thời gian làm chậm giảm từ 1.5  giây xuống 0.5 giây

gravesw

jayce Jayce

 • Lôi Phạt (E) Hồi chiêu tăng từ 15/14/13/12/11/10 lên 18/16.5/15/13.5/12/10.5

jaycee

katarina Katarina

 • Ám Sát (E) Sát thương giảm từ 30/45/60/75/90 xuống 15/30/45/60/75

kate

Kaynicon Kayn

 • SMCK gia tăng tăng từ 2.8 lên 3.3
 • Lưỡi Hái Darkin (Nội tại) 
  • Thể Darkin: Hồi máu tăng từ [26-43%] lên [34.5-43%]

kaynpassive

Kled_Square Kled

 • SMCK cơ bản tăng từ 63 lên 65
 • SMCK gia tăng tăng từ 3 lên 3.5
 • Cưỡi Ngựa Đấu Thương (E) Sát thương tăng từ 25/50/75/100/125 lên 35/60/85/110/135

klede

Olaf_Square_0 Olaf

 • SMCK gia tăng tăng từ 3.5 lên 5

renekton Renekton

 • SMCK cơ bản tăng từ 66 lên 69
 • SMCK gia tăng tăng từ 3.1 lên 3.75

TeemoSquare1 Teemo

 • Máu gia tăng giảm từ 94 xuống 90
 • Bắn Độc (E) Sát thương mỗi giây giảm từ 6/12/18/24/30 xuống 5/10/15/20/25

teemoe

Trang bị

Ardent_Censer_item Lư Hương Sôi Sục

 • Nội tại duy nhất của sức mạnh tạo khiên và hồi máu giảm từ 10% xuống 8%

ardent

2404-blackcleaver-2 Rìu Đen

 • Nội tại duy nhất
  • thay đổi từ [4% trong 6 giây (cộng dồn lên 6 lần, lên đến 24%)] thành [5% trong 6 giây (cộng dồn lên 6 lần, lên đến 30%)]

blackcleaver

Forbidden_Idol_item Dị Vật Tai Ương

 • Nội tại duy nhất của sức mạnh tạo khiên và hồi máu giảm từ 8% xuống 5%

Giant_Slayer_item Diệt Khổng Lồ

 • Nội tại duy nhất – Diệt Khổng Lồ
  • thay đổi từ [1% mỗi 100 máu chênh lệch] thành [1% mỗi 200 máu chênh lệch)
  • Máu chênh lệch tối đa tăng từ 1000 lên 2000

323466889d85b5d122905e0867a48698

Lord_Dominik's_Regards_item Nỏ Thần Dominik

 • Nội tại duy nhất – Diệt Khổng Lồ
  • Sát thương tăng từ 20% lên 25%
  • Thay đổi từ [2% mỗi 100 máu chênh lệch] thành [2.5% tại 200 máu chênh lệch]
  • Máu chênh lệch tối đa tăng từ 1000 lên 2000

lord

Mikael's_Crucible_item Hòm Bảo Hộ của Mikael

 • Nội tại duy nhất của sức mạnh tạo khiên và hồi máu giảm từ 20% lên 15%

mikaels

redemption Dây Chuyền Chuộc Tội

 • Nội tại duy nhất của sức mạnh tạo khiên và hồi máu giảm từ 10% lên 8%

redemption

item-3382_forge_redemption Dây Chuyền Cứu Rỗi (Trang bị cường hóa của Ornn)

 • Nội tại duy nhất của sức mạnh tạo khiên và hồi máu giảm từ 10% lên 8%

Tear_of_the_Goddess_item Nước Mắt Nữ Thần

 • Nội tại duy nhất – Năng lượng cộng dồn
  • [Chú giải công cụ thay đổi từ “tung chiêu sử dụng năng lượng” thành “sử dụng năng lượng”]

tiamat Rìu Tiamat

 • SMCK tăng từ 20 lên 25

tiamat

3748_Titanic_Hydra Rìu Đại Mãng Xà

 • SMCK tăng từ 35 lên 40

titanic

Ngọc bổ trợ

Chỉ số cộng thêm của bảng ngọc

 • Pháp Thuật + Áp Đảo
  • SMCK giảm từ 15 xuống 12
  • SMCK giảm từ 25 xuống 20
 • Pháp Thuật + Cảm Hứng
  • SMCK giảm từ 15 xuống 12
  • SMCK giảm từ 25 xuống 20
 • Pháp Thuật + Chuẩn Xác
  • SMCK giảm từ 15 xuống 12
  • SMCK giảm từ 25 xuống 20
 • Pháp Thuật + Kiên Định
  • SMCK giảm từ 15 xuống 12
  • SMCK giảm từ 25 xuống 20

Grasp_of_the_Undying_rune Quyền Năng Bất Diệt (Kiên Định)

 • Thay đổi từ [Gây thêm sát thương phép dựa trên 4% máu tối đa của bạn] thành [Gây thêm sát thương thích ứng dựa trên 3% máu tối đa của bạn]
 • Thay đổi từ [tăng cho bạn 5 máu vĩnh viễn] thành [tăng sát thương vật lý hoặc phép thích ứng dựa trên số máu tối đa của bạn cho đến khi rời khỏi giao tranh. Hiệu ứng này không thể cộng dồn.]
  • [Sát thương thích ứng cộng thêm: Sát thương vật lý hoặc phép thích ứng dựa trên 1% hoặc 1.6% máu tối đa của bạn tương ứng với sát thương vật lý và phép]
 • Tướng đánh xa không còn tăng 2 máu vĩnh viễn

grasp

Theo Surrender at 20

Những Bài Viết Có Thể Bạn Sẽ Quan Tâm