Hệ phái: Cuồng Long | Trang 1
Hệ phái: Cuồng Long
Giới Thiệu Hệ Phái Cuồng Long Trong Blade & Soul

Giới Thiệu Hệ Phái Cuồng Long Trong Blade & Soul

Đúng như tên gọi của mình, Cuồng Long sở hữu kỹ năng hủy diệt mạnh nhất của Blade and Soul. Thể hình ngoại cỡ thường khiến họ trở thành mục tiêu tấn công chính của kẻ thù. Tuy nhiên, dù cho kẻ thù dù hung hãn đến đâu, những Cuồng Long vẫn có thể dễ dàng loại bỏ những kẻ đang cố gắng cản bước họ.