Hệ phái: Kiếm Vũ | Trang 1
Hệ phái: Kiếm Vũ
Giới Thiệu Hệ Phái Kiếm Vũ Trong Blade & Soul

Giới Thiệu Hệ Phái Kiếm Vũ Trong Blade & Soul

Một môn phái chỉ có ở tộc Linh. Dù dùng chung vũ khí với những Kiếm Sư, nhưng những Kiếm Vũ vẫn sáng tạo nên những kỹ năng độc đáo mà chỉ riêng họ sở hữu. Những Kiếm Vũ được biết đến với những đòn tấn công nhanh, biến hóa và những chiêu thức diện rộng thay cho những kỹ năng phòng ngự.