Giới Thiệu Hệ Phái Triệu Hồi Sư Trong Blade & Soul

Trong các chuyến phiêu lưu, Triệu hồi sư không bao giờ cảm thấy cơ đơn vì lúc nào bên cạnh họ cũng có một người bạn đồng hành. Hai linh hồn không thể tách rời, ràng buộc với nhau bằng giao ước không thể phá vỡ giữa Linh tộc và Linh thú.

Xem thêm