Hệ phái: Võ Sư | Trang 1
Hệ phái: Võ Sư
Giới Thiệu Hệ Phái Võ Sư Trong Blade & Soul

Giới Thiệu Hệ Phái Võ Sư Trong Blade & Soul

Võ Sư sử dụng quyền cước để đánh bại đối thủ, nhưng sức mạnh thật sự của hệ phái này nằm ở việc nắm bắt thời điểm xuất chiêu. Lấy “dĩ nhu chế cương” làm tâm pháp, Võ Sư có thể bắt được đòn tấn công của đối phương, chuyển hướng đòn đánh và phản công trong nháy mắt.