Trong video phía dưới sẽ nêu từng tướng sếp hạng từ thấp nhất đến cao nhất và nêu ưu điểm, nhượng điểm của từng tướng.

Những tướng đó cần chơi như thế nào, lên trang bị ra sao cũng sẽ được nêu qua và NhomGameThu hi vọng sẽ giúp bạn chơi tốt hơn.

Những Bài Viết Có Thể Bạn Sẽ Quan Tâm